Black currant seed oil

Tên gọi khác: Black currant seed oil

Black currant seed oil– dầu hạt chua lý đen– có thể là chất hiệu quả trong việc cải thiện chức năng da trong việc phát triển chống nhiễm trùng da và tác động bảo vệ của lớp sừng. Dầu hạt chua lý đen chứa acid béo, linoleic acid và linolenic acid. Khi thoa dầu lên da khô, nó có thể làm tăng các lỗ của da để chứa các chất còn thiếu trước đó.


Top