Brewing grain extracts

Tên gọi khác: Brewing grain extracts

Brewing grain extracts– chiết xuất hạt ủ men– được xem là có tính chất kháng viêm và một số tính chất chống kích ứng. Chiết xuất hạt ủ men được ghi nhận có tác dụng ngăn chặn dạng ban đỏ hiện thời, giảm châm chích da, mang đến tác động chống nấm. Các hạt gồm lúa mạch và lúa mì.


Top