Butyl paraben

Tên gọi khác: Butyl paraben

Butyl paraben– một chất bảo quản chống lại nấm và men, với tác dụng nhỏ trong làm nhạy cảm da. Nó được dùng kết hợp với các chất bảo quản khác nhằm tăng khả năng bảo quản. Butyl paraben chỉ có hiệu quả trong môi trường pH acid. Xem thêm paraben.


Top