Calamint (Calamintha officinalis) (calamintha)

Tên gọi khác: Calamint (Calamintha officinalis) (calamintha)

Calamint (Calamintha officinalis) (calamintha)– rau phong luân– được xem là có tác dụng giảm vết thâm tím. Rau phong luân thông thường chứa dầu long não, dầu dễ bay hơi và dầu kích thích với những tinh dầu bạc hà khác. Nó được thu hái từ loại cây rậm rạp có quan hệ gần gũi vớ họ húng tây và thường xuân đất.


Top