Cellulose

Tên gọi khác: Cellulose

Cellulose– chất làm đặc và là chất nhũ hóa. Thu được từ thực vật.


Top