Cypress extract (Cupressus)

Tên gọi khác: Cypress extract (Cupressus)

Cypress extract (Cupressus)– chiết xuất cây bách– một chiết xuất thu được từ lá và cành con của cây bách. Xem thêm dầu bách.


Top