Diisopropyl sebacate

Tên gọi khác: Diisopropyl sebacate

Diisopropyl sebacate – được dùng trong quá trình điều chế mỹ phẩm nhờ vào tính làm mềm da. Nó được dùng như một dung môi đặc biết là hương liệu.


X
Top