facebook

Định nghĩa Drometrizole trisiloxane

Tên gọi khác: Drometrizole trisiloxane

Drometrizole trisiloxane– một chất tách lọc/hấp thu tia UV, nó bảo vệ da trước tia UVB và một số phổ tia UVA. Nó cũng được chấp thuận dùng trong chất chống nắng ở châu Âu nhưng không được ở Mỹ (vào thời gian viết).


Top