facebook

Định nghĩa Elastin (hydrolyzed)

Tên gọi khác: Elastin (hydrolyzed)

Elastin (hydrolyzed)– Elastin (bị thủy phân)– là một dạng bị biến đổi từ elastin. Nó cho thấy khả năng hòa tan tốt hơn, nhiều điểm ưu việt hơn elastin thông thường khi dùng trong quá trình điều chế mỹ phẩm. xem thêm elastin.


Công ty Happy Skin Vietnam

Top