facebook

Định nghĩa Epidermal lipid extract

Tên gọi khác: Epidermal lipid extract

Epidermal lipid extract– chiết xuất lipid lớp thượng bì– là một ví dụ về việc miêu tả một chất chưa rõ ràng trên một số nhãn sản phẩm. Thật vậy, nó có thể là dầu hoặc chất béo được chiết xuất từ phần thượng bì. Điều này là không thật sự rõ ràng cho một người xác định liệu chiết xuất này có liên quan đến lipid trộn với nó trên da người, hay phần lipid chiết xuất từ lớp thượng bì động vật được dùng.


Công ty Happy Skin Vietnam

Top