facebook

Định nghĩa Erythrityl triethylhexanoate

Tên gọi khác: Erythrityl triethylhexanoate

Erythrityl triethylhexanoate– là chất có thể được đưa vào công thức chăm sóc da vì nhiều mục đích bao gồm chất làm mềm và dung môi. Nó có thể giữ da ở tình trạng tốt.


Công ty Happy Skin Vietnam

Top