facebook

Định nghĩa Ethoxydiglycol oleate

Tên gọi khác: Ethoxydiglycol oleate

Ethoxydiglycol oleate– là một chất làm mềm da.


Công ty Happy Skin Vietnam

Top