facebook

Định nghĩa Ethylhexyl methoxycinnamate

Tên gọi khác: Ethylhexyl methoxycinnamate

Ethylhexyl methoxycinnamate– cũng được biết là octinoxate và octyl methoxycinnamate. Đây là tên theo danh pháp quốc tế của các chất dùng trong mỹ phẩm đã được liệt kê trong quá khứ như octyl methoxycinnamate. Hiện nay, cả hai tên này đều được dùng mặc dù Ethylhexyl methoxycinnamate sẽ được lấy làm tiêu chuẩn. Xem thêm octyl methoxycinnamate.


Công ty Happy Skin Vietnam

Top