facebook

Định nghĩa Ethylhexyl palmitate

Tên gọi khác: Ethylhexyl palmitate

Ethylhexyl palmitate – xem thêm octyl palmitate.


Công ty Happy Skin Vietnam

Top