facebook

Định nghĩa Ethylhexyl triazone

Tên gọi khác: Ethylhexyl triazone

Ethylhexyl triazone – tên danh pháp quốc tế các chất dùng trong mỹ phẩm cho chất octyl triazone. Các nghiên cứu lâm sàng chỉ ra khả năng ổn định trước ánh sáng và hấp thu tốt tia UVB, cụ thể khi so sánh với các chất tách lọc tia UV phổ biến khác. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng kể cả ở nồng độ thấp, Ethylhexyl triazone trong các chất điều chế sản phẩm chống nắng cũng góp phần đáng kể tới sự thay đổi chỉ số SPF của sản phẩm. Nó phát huy hiệu quả cao ở dạng kết hợp với kẽm oxide.


Công ty Happy Skin Vietnam

Top