facebook

Định nghĩa Evergreen clematis (Clematis vitalba)

Tên gọi khác: Evergreen clematis (Clematis vitalba)

Evergreen clematis (Clematis vitalba)– cây ông lão vạn niên– là một chất làm se da và kháng viêm. Các chất của nó gồm chất nhầy, chlorophyll, và các vitamin. Thân và lá là những bộ phận được dùng.


Công ty Happy Skin Vietnam

Top