Fish collagenic protein

Tên gọi khác: Fish collagenic protein

Fish collagenic protein– một loại gel trong suốt, không màu được dùng tạo ẩm.


Top