Flavonoids

Tên gọi khác: Flavonoids

Flavonoids– một nhóm hợp chất chung của thực vật được chiết xuất ra chất chống oxi hóa. Xem thêm bioflavonoid và toàn bộ phần liên hệ chương 4.


Top