Glycine

Tên gọi khác: Glycine

Glycine– một amino acid được dùng như chất phối trộn trong quá trình điều chế mỹ phẩm. Nó tạo ra gần 30% phân tử collagen


Top