facebook

Định nghĩa Hydrolyzed collagen

Tên gọi khác: Hydrolyzed collagen

Hydrolyzed collagen– collagen bị thủy phân– xem thêm sản phẩm thủy phân collagen.


Top