facebook

Định nghĩa Hydrolyzed elastin

Tên gọi khác: Hydrolyzed elastin

Hydrolyzed elastin– elastin bị thủy phân – hình thành các màng trên bề mặt da. Một dạng được điều chế của elastin giúp tăng công dụng trong quá trình điều chế các sản phẩm chăm sóc da. Xem thêm elastin (bị thủy phân)


Top