Hydrolyzed milk protein

Tên gọi khác: Hydrolyzed milk protein

Hydrolyzed milk protein– protein sữa bị thủy phân– hình thành màng trên bề mặt da cho phép da giữ hơi ẩm. Đây là dạng điều chế của protein sữa tạo thuận lợi và cải thiện đặc tính trong quá trình điều chế sản phẩm chăm sóc da. Xem thêm protein sữa.


X
Top