Hydroxypropyltrimonium

Tên gọi khác: Hydroxypropyltrimonium

Hydroxypropyltrimonium– cải thiện khả năng tạo ẩm cho da. Nó được xem là dạng nâng cấp của protein lúa mỳ bị thủy phân, cụ thể với khía cạnh tính tạo ẩm. Nó cũng là tác nhân nhẹ cho chất hoạt động bề mặt.


Top