facebook

Định nghĩa Ichthyol

Tên gọi khác: Ichthyol

Ichthyol– xem dầu đá phiến sodium sulfonate.


Top