facebook

Định nghĩa Isocetyl stearate

Tên gọi khác: Isocetyl stearate

Isocetyl stearate– một chất làm mềm da.


Top