facebook

Định nghĩa Kelp

Tên gọi khác: Kelp

(Tiếng Việt. Tảo bẹ)

Một loại chiết xuất từ cây tảo bẹ khổng lồ Thái Bình Dương.

Xem thêm seaweed extract.


Top