facebook

Định nghĩa L-tyrosine

Tên gọi khác: L-tyrosine

Một axit amin. Các thí nghiệm được thực hiện với -tyrosine ở dạng dẫn xuất tan được trong nước chứng tỏ rằng nó thẩm thấu qua biểu bì xuống lớp đáy, nơi các melanocyte hiện diện. Được sử dụng trong các chất gia tăng tốc độ rám nắng và trong các sản phẩm tạo màu đồng cho da để gia tăng tốc độ quá trình thuộc da.


Top