Liposome

Tên gọi khác: Liposome

Là những túi nhỏ, hình cầu, hai lớp, rỗng, có màng phospholipid, có khả năng tích trữ các hợp chất tan trong nước cũng như tan trong dầu. Sự tương thích và ái lực của chúng đối với màng tế bào cho phép chúng dễ dàng được da hấp thụ và chuyển hóa, và mặt khác cung cấp cho da những “hoạt chất” có thể sẽ không thể dễ dàng được hấp thụ. Tính hiệu quả của liposome được đánh giá bằng khả năng vận chuyển các nguyên liệu được tích trữ đến vị trí mong muốn của chúng. Bằng cách thường xuyên biến đổi loại phospholipid sử dụng để hình thành liposome và/hoặc gắn thêm một số phân tử nhất định vào bề mặt liposome mà chúng có thể được thiết kế để có nhiều tính năng hữu ích, bao gồm: giải phóng các thành phần được tích trữ khi tiếp cận vị trí mong muốn; bảo vệ các thành phần được tích trữ khỏi quá trình biến tính do axit hoặc enzyme trước khi đến được vị trí mong muốn; bảo vệ các chất khỏi quá trình oxy hóa không hoàn toàn; nhắm điểm một số loại mô và tế bào nhất định; đóng vai trò chất giải phóng một số hoạt chất có giá trị theo thời gian. Bên cạnh các tính chất thẩm thấu và vận chuyển, liposome cũng tạo cho lớp sừng ngoài cùng cảm giác dễ chịu và mượt mà. Liposome được hình thành chủ yếu từ dạng phospholipid tự nhiên, tổng hợp hay bán tổng hợp. Liposome đã mang lại cho lĩnh vực mỹ phẩm một sự quan tâm rộng rãi đến các khái niệm về sự đóng gói vi mô (microencapsulation) và vận chuyển các hợp chất đến điểm đích.


X
Top