facebook

Định nghĩa N-hexadecyl-n

Tên gọi khác: N-hexadecyl-n

N-hexadecyl-n, n, n-trimethylammonium-trans-retinoate– có tác dụng trong ngăn chặn vi khuẩn P.acnes đi kèm với việc hình thành mụn.


Top