Nasturtium extract (Tropaeolum majus)

Tên gọi khác: Nasturtium extract (Tropaeolum majus)

(Tiếng Việt. Chiết xuất cây sen cạn)

Được đánh giá là có những thuộc tính tẩy độc và gây xung huyết da. Nó có hiệu quả trong các sản phảm điều trị mụn. Có thể gây ra các phản ứng dị ứng.


Top