facebook

Định nghĩa Nutmeg (Myristica fragrans)

Tên gọi khác: Nutmeg (Myristica fragrans)

(Tiếng Việt. Nhục đậu khấu)

Các nghiên cứu ghi nhận chiết xuất nhục đậu khấu có tác động làm sáng da dựa trên hoạt tính có thể ức chế enzyme tyrosinase. Cao, bột hay dầu đều có thể thu được từ hạt này. Tuy nhiên, dầu nhục đậu khấu, được gắn với các tính chất như kích thích và làm săn, lại không được sử dụng phổ biến trong sản xuất mỹ phẩm vì nó có thể gây kích ứng da.


Top