Octisalate

Tên gọi khác: Octisalate

Một chất bảo vệ khỏi tia UVB. Đây là tên dược phẩm của ethylhexyl salicylate và octyl salicylate. Xem ethylhexyl salicylate.


Top