Octyl methoxycinnamate

Tên gọi khác: Octyl methoxycinnamate

Tên gọi khác: ethylhexyl methoxycinnamate; ethylhexyl p-methoxycinnamate; 2-ethylhexyl p-methoxycinnamate.

Một loại hóa chất chống nắng được FDA công nhận với ngưỡng dùng được công nhận từ 2 đến 7.5% ở Mỹ, và lên tới 10% ở Châu Âu. Hiện tại, đây là hóa chất chống nắng phổ biến nhất được tích hợp trong các sản phẩm chống nắng toàn cầu. Nó có khả năng hấp thụ UV vượt trội, tiểu sử an toàn tốt, độ tan trong dầu lớn, không tan trong nước, và rất hiếm khi gây nên quang dị ứng. Tất cả những thuộc tính đều thêm vào, làm cho nó trở thành một hóa chất chống nắng gần như hoàn hảo. Được đánh giá là vật liệu thô không gây mụn, nó thu được từ cây bóng nước Peru, lá cocoa, lá quế, và cây bồ đề. Xem thêm cinnamate.


Top