Olive oil (Olea europaea)

Tên gọi khác: Olive oil (Olea europaea)

(Tiếng Việt. Dầu oliu)

Một loại dầu mang có tính nhờn vượt trội, màu nhạt và mùi nhẹ. Dầu oliu được đánh giá là một chất mang đặc biệt tốt cho các tinh dầu. Phân đoạn chưa xà phòng hóa của nó được mô tả như là một tiền chất, mặc dù không phải tiền chất sinh học, với một vài thành tựu trong việc nhắm điểm các keratinocyte biểu bì (một loại tế bào biểu bì sản xuất ra keratin) và kích thích quá trình tổng hợp các hợp chất như collagen, elastin, proteoglycan và glycoprotein.


Top