facebook

Định nghĩa Omega-6

Tên gọi khác: Omega-6

Một axit béo thiết yếu. Xem linoleic acid.


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top