facebook

Định nghĩa Oxybenzone

Tên gọi khác: Oxybenzone

Tên gọi khác: benzophenol-3

Tên dược phẩm của một hoạt chất lọc và hấp thụ UV được FDA công nhận. Xem benzophenol-3.


Top