Pyrrolidonic carbon acid

Tên gọi khác: Pyrrolidonic carbon acid

Tên gọi khác: nalidone.

(Tiếng Việt. Axit carbon pyrrolidonic)

Một chất dưỡng ẩm tự nhiên có khả năng bảo vệ da khỏi sự mất nước và tăng khả năng giữ ẩm.


Top