facebook

Định nghĩa Quassia (Picraena excelsa)

Tên gọi khác: Quassia (Picraena excelsa)

(Tiếng Việt. Cây bạch mộc)

Một chất kháng khuẩn. Cây bạch mộc tạo thành quassin, một alkaloid có vị đắng thu được từ gỗ của cây Quassia amara. Bạch mộc sử dụng chủ yếu như một chất gây biến tính cho ethanol.


Top