facebook

Định nghĩa Quince seed

Tên gọi khác: Quince seed

(Tiếng Việt. Hạt mộc qua)

Một chất làm mềm, nhũ hóa và làm đặc, nó cũng có thể được sử dụng như một chất mài mòn. Chiết xuất hạt mộc qua có thể giúp tạo một lớp có mùi thơm. Nó có thể gây ra các phản ứng dị ứng.


Top