facebook

Định nghĩa Rice amino acid

Tên gọi khác: Rice amino acid

(Tiếng Việt. Axit amin trong gạo)

Chất giữ ẩm và điều hòa. Đây là một phức axit amin. Một số nhà sản xuất hóa chất đã ghi chú rằng nó hoàn toàn tự nhiên và có nguồn gốc từ thực vật.


Top