Sodium citrate

Tên gọi khác: Sodium citrate

(Tiếng Việt. Natri citrat)

Có thể được sử dụng trong các công thức mỹ phẩm như một chất kiềm hóa để giữ các kim loại vi lượng nằm trong dung dịch (bằng cách tạo hợp chất vòng càng). Đây là muối natri của axit citric.


X
Top