Sodium dehydroacetate

Tên gọi khác: Sodium dehydroacetate

(Tiếng Việt. Natri dehydroacetate)

Chất bảo quản chống lại vi khuẩn và nấm được sử dụng với ngưỡng nồng độ ở 0.1% hay ít hơn. Nó rất hữu ích khi kết hợp với paraben. Có thể gây ra kích ứng da.


Top