facebook

Định nghĩa Sodium hyaluronate

Tên gọi khác: Sodium hyaluronate

(Tiếng Việt. Natri hyaluronate)

Được dùng làm chất dưỡng ẩm, tạo độ nhớt, và nhũ hoá, natri hyaluronate có khả năng hút giữ một lượng nước gấp 1800 lần khối lượng của nó. Đây là muối natri của axit hyaluronate. Xem thêm hyaluronic acid.


Top