Sodium lauroyl oat amino acids

Tên gọi khác: Sodium lauroyl oat amino acids

(Tiếng Việt. Natri lauroyl axit amin yến mạch)

Chất hoạt động bề mặt với tính chất làm sạch và điều hòa da. Nó có nguồn gốc từ các axit amin yến mạch.


X
Top