Định nghĩa Tallow glycerides

Tallow glycerides

Tên gọi khác: Tallow glycerides

(Tiếng Việt. Glyceride mỡ động vật)

Chất hoạt động bề mặt được dùng như một chất nhũ hóa. Được tích hợp thường xuyên hơn vào sản phẩm trang điểm hơn là sản phẩm chăm sóc da. Đây là một hỗn hợp của các triglyceride có nguồn gốc từ mỡ động vật. Xem thêm tallow.


Top