Tea-oleate

Tên gọi khác: Tea-oleate

Chất hoạt động bề mặt và nhũ hoá nhẹ.


Top