facebook

Định nghĩa Tea

Tên gọi khác: Tea

Tên gọi khác: triethanoamine

Chất nhũ hoá và điều chỉnh pH.


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top