Tetrasodium edta

Tên gọi khác: Tetrasodium edta

(Tiếng Việt. Tetranatri EDTA)

Sử dụng như một chất bảo quản và cũng như một chất chelat hóa (tạo phức vòng càng) và làm sạch trong dung dịch mỹ phẩm.


Top