Thioctic acid

Tên gọi khác: Thioctic acid

(Tiếng Việt. Axit thioctic)

Cũng được biết với cái tên axit alpha lipoic. Một chất kháng oxy hóa. Xem alpha lipoic acid.


Top