Tilia

Tên gọi khác: Tilia

Tên gọi khác: linden

(Tiếng Việt. Cây đoan)

Các tính chất thảo mộc được mô tả như khử trùng, làm mịn và làm mềm. Xem thêm linden extract.


Top